johdanto
tavoitteet
hankkeet
yhteistyötahot
tiedotteet
julkaisut


  • Pesiensuojausoppaan teko vuonna 2002 ja tiedotus metsäammattilaisille, metsänomistajille ja metsästäjille, joka jatkuu edelleen.

  • Metson soidinpaikkojen kartoitus Keski-Suomen riistanhoitopiirin alueella vuonna 2003. Kartoituksia jatketaan yhdistystasolla.

  • Metson soidinpaikkojen kierto muuttuvissa metsissä; soidinpaikka-aineiston jatkokäsittely.

  • Avohakkuiden pitkän aikavälin vaikutukset;
    1980-luvun tutkimussoitimien nykytilan kartoitus.

  • Tulevaisuutta metsolle -video, joka valmistui vuonna 2004.

  • Riistakolmiolaskentojen lisääminen.

  • Uudistetut metsometsien hoito-ohjeet.

  • Suomen Metsäsäätiön kohdennettu keräys metson hyväksi.